dr hab., prof. UŚ Michał Zatoń

    CV:

  • 2001: magister geologii o specjalności paleontologia i stratygrafia (Uniwersytet Śląski)


  • 2007: doktor nauk o Ziemi z zakresu geologii (Uniwersytet Śląski)


  • 2013: doktor habilitowany (Uniwersytet Śląski) 
mzaton@wnoz.us.edu.pl

Adresy:

            tel. 32--3689-476,
            fax. 32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe:
Ważniejsze publikacje: Publikacje popularno-naukowe: